Om MFG

Bakgrund

Möllevångens Företagsgrupp är ett nätverk av företagare som öppnar dörrar för nya kontakter mellan företag, myndigheter och organisationer genom berikande möten, samtal och idéutbyte. Tillsammans kan vi förbättra villkoren för företag och företagare i området. 
Vi har möjlighet att påverka och bevaka våra medlemsföretagsintressen och därigenom ska förutsättningar för nya affärskontakter i såväl staden som regionen.

Som grupp är vi en enad samtalspart som kan påverka politiker och tjänstemän. Företagsgruppen är representerad i de forum som regelbundet träffar kommunledningen för att diskutera näringslivets villkor i Malmö.
Som medlem i företagsgruppen får du en möjlighet att framföra dina åsikter där.

Genom regelbundna medlemsmöten med intressanta föreläsare och spännande studiebesök stimulerar vi nya idéer och knyter kontakter tillsammans. Vi  har även ett tätt samarbete med övriga företagsgrupper i Malmö och breddar på så vis både MFG's och våra medlemmars kontaktnät och möjligheter till att nätverka.
Tillsammans är vi en stark grupp som kan förhandla fram bra villkor och vi arbetar för att erbjuda just Dig en så utvecklande och berikande möjlighet som möjligt och tillsammans arbetar vi för att föra Möllevången framåt.


Vi har ett gott samarbete med MKB, Stena Fastigheter och Arbetsförmedlingen och som medlem så kommer Du och din personal att få kostnadsfria erbjudanden intressanta kurser med ALMI, Företagspartner och Malmö Nyföretagarcenter.

Möllevångens Företagsgrupp drivs som en ideell förening och är en politisk obunden organisation.
Medlemsavgiften är 825 kr/år.

Tillsammans blir vi starkare så bli medlem redan idag för att göra din röst hörd!